Bemærk de nye priser fra 1. april

Generalforsamlingen har den 8. marts vedtaget følgende priser, der gælder fra den 1. april, og resten af 2017:  - Lille pakke: pr. kvartal 495 – (pr. måned 165 kr. + 5 kr.) - mellempakken: pr. kvartal 1.125 kr. – (pr. måned 375 kr. + 40 kr.) - stor pakke: pr. kvartal...

læs mere

Orientering fra generalforsamlingen

Bestyrelsens beregning blev godkendt. De indkomne forslag til ændringer af vedtægerne blev alle vedtaget. Forslag til kontingent for resten af 2017 blev vedtaget og opkræves kvartalsvis fra 01.04. Lille pakke: pr. måned 165 kr. (+ 5 kr.) – pr. kvartal 495...

læs mere

Forslag til generalforsamlingen

Til generalforsamlingen den 8. marts har bestyrelse besluttet er fremsætte følgende forslag til ændring af foreningens vedtægter: - (Klik her og se de nuværende vedtægter) Vi foreslår at teksten i § 5a: ”Fremlæggelse af det kommende års budget” ændres til:...

læs mere

Efter kanalomlægningen…

Kanalomlægningen den 7. februar blev gennemført efter planen, og først på eftermiddagen var der adgang til de nye kanaler - Se nyhed fra den 2. februar. Iflg. Stofa har omlægningen kun givet anledning til få henvendeler til Kundesupport. Vi håber du har opdaget, at...

læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Vi indkalder til generalforsamling: Onsdag den 8. marts 2017, kl. 19.00 i Middelfart-salen, Kulturøen Havnegade 6, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. §5 i vedtægterne. Indkomne forslag skal være formanden Bent Hørby, Skånevej 3, 5500 Middelfart i hænde senest 14 dage før...

læs mere