Bestyrelsen i Middelfart Antenneforening

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to-årige perioder af den årlige generalforsamling, hvor alle antenneforeningens medlemmer har stemmeret og opstillingsret.

 

Formand
Bent Hørby
Skånevej 3
5500 Middelfart
Næstformand
Bent Laugesen
Færøvej 20
5500 Middelfart
Kasserer
Karsten Svenningsen
Vejrøvænget 7
5500 Middelfart
Sekretær
Marianne V. Thomsen
Postmosevej 73
5500 Middelfart
Bestyrelsesmedlem
John Hansen
Majsvej 6
5500 Middelfart
Bestyrelsesmedlem
Bent Kim Jensen
Odensevej 145
5500 Middelfart
Bestyrelsesmedlem
Thomas Hansen Hvilsom
Omøvænget 3
5500 Middelfart
Bestyrelsessuppleant
Vacant
Bestyrelsessuppleant
Vacant