Generalforsamling 4. marts

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling:Mandag den 4. marts 2019, kl. 19.00 i Middelfart-salen, Kulturøen Havnegade 6, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. § 5 i vedtægterne. Indkomne forslag skal være formanden Bent Hørby, Skånevej 3, 5500 Middelfart i hænde senest...