Antenneforeningen har gennem længere tid arbejdet med afklaring af vores fremtidige samarbejde. For at sikre vores medlemmer de bedste vilkår har vi grundigt undersøgt alternativer til vores nuværende samarbejde med Stofa. Vores gamle samarbejdsaftale udløber ved årets udgang, men vi har underskrevet en ny aftale, der træder i kraft allerede 1. juli.

I efteråret gennemførte vi en medlemsundersøgelse, for at få en idé om hvad vores medlemmer lægger vægt på. Interessen for at deltage var desværre ikke tilstrækkeligt til at vi kan anse undersøgelsen for repræsentativ. Men svarene har været et godt til input til det videre arbejde sammen med bl.a. den årlige undersøgelse fra DR om danskernes medievaner.

På grundlag af input fra forskellige leverandører har vi beskrevet en række forudsætninger for en ny samhandelsaftale.  Disse betingelser har vi derefter forhandlet med Stofa som grundlag for en ny aftale.

For øjeblikket får vi en løbende provision af Stofa for at stille vores anlæg til rådighed for bredbåndtrafik. Som supplement til denne provision får vi fremover et større fast årligt beløb i aftaleperioden på 6 år. Vi har dog mulighed for at forlade aftalen efter 4 år, hvis vi ikke finder det attraktivt at fortsætte samarbejdet.