Ønsker du at optimere dit Wi-Fi og hjemmenetværk for trådløs adgang? Hvor hurtigt skal det gå? Hvor skal man placere sit modem? Hvilke standarder understøtter dine enheder? Det er vigtige spørgsmål, for de er med til at afgøre, hvilke løsninger du kan bruge for at optimere dit Wi-Fi og hjemmenetværk.

Placering af modem / router

Det handler om at finde det optimale sted for placering af sit modem. Det er altid bedst, hvis modemmet kan placeres så centralt som muligt. Alternativt kan det placeres i nærheden af det sted, du oftest bruger dit internet.
Placér aldrig dit modem i køkkenet! Modemmets trådløse signal forstyrres let af mange af de genstande og materialer, der ofte er i køkkenet (metal, beton, mikrobølgeovn, m.m.).
Rigtig mange danskere vælger at placere modemmet ved gulvet, bag sofaen eller nederst på en reol for at skjule det mest muligt. Selvom det er helt forståeligt, at mange forsøger at skjule deres modem, så er det langt fra en hensigtsmæssig placering. Sådanne placeringer forringer nemlig det trådløse signal. Modemmet fungerer bedst ved en høj placering, da det trådløse signal sendes ud og ned.

Det er ikke sikkert, at dit modem har en optimal placering, da montøren ofte installerer modemmet, hvor antennekablet kommer ind i husstanden fra gaden.

  • Tjek om placeringen af dit modem er rigtigt. Modemmet skal stå frit, og den ideelle placeringshøjde skal være ca. 1 meter over gulvet. Vigtigst er, at modemmet står frit med en central placering, eller i det rum man oftest benytter Wi-Fi.
  • Placér aldrig modemmet op ad radiatorer, mellem metalgenstande, i et skab eller for tæt på andet elektronik. Dette kan forstyrre modemmets signalstyrke.
  • Det er altid en god idé, at have modemmet tæt på de steder du bruger internettet mest – f.eks. i stuen til streaming mv.

Skal man benytte  2,4 GHz eller 5 GHz?

Modemmet, du har fra Stofa, understøtter måske både 2,4 GHz og 5 GHz. Hvis du bor i en etageejendom eller et tæt bebygget område, vil man kunne risikere at blive forstyrret af andre enheder i nærheden. Især 2,4 GHz kan ofte opleves som værende langsom og ustabil, hvis man bor i sådan et område.
På 2,4 GHz kører modemmet på såkaldte kanaler, som modemmet udsender, og hvis man slukker og tænder for sit modem, scanner den kanalerne og låser sig fast på den bedste kanal. Er der kraftige forstyrrelser fra andre trådløse net, vil dette lille fix sandsynligvis kun virke i en kort periode, da dine naboer formentlig vil gøre det samme.
Derfor er det klart at foretrække at benytte 5 GHz, hvis dine enheder understøtter dette. 5 GHz har dog en tendens til at have en lidt kortere rækkevidde og lavere gennemtrængningseffekt ved vægge og loftadskillelse end 2,4 GHz. Men man opnår langt højere hastigheder og en generel mere stabil Wi-Fi forbindelse ved brugen af 5 GHz. Løsningen kan være at tilkøbe et Acces Point for at udvide den trådløse forbindelse.

Brug en Wi-Fi scanner

Stofa har udviklet en Wi-Fi scanner app, som du kan bruge til at scanne dit netværk og se om det kører optimalt. Hent den og læs meget mere på Stofa WifiScanneren.

Hvis du er i tvivl om du kan køre 5 GHz med dit modem, skal du kontakte Stofa teknisk support.

Kilde: Glenten.dk Medlemsblad 1/2019