Bestyrelsens beretning blev godkendt. Indkomne forslag blev trukket af forslagsstilleren efter et ændringsforslag fra bestyrelsen om at lade en fransk og en spansk kanal indgå i den lille programpakke igen.

Forslag til kontingent for 2018 fra 1. januar blev godkendt:
Lille pakke: pr. måned 165 kr. (uændret) – pr. kvartal 495 kr.
Mellempakken: pr. måned 380 kr. (+ 5 kr.) – pr. kvartal 1.140 kr.
Stor pakke: pr. måned 555 kr. (+13 kr.) – pr. kvartal 1.665 kr.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt: Bent Hørby, Marianne Thomsen, Thomas Hansen Hvilsom.

John Hansen ønskede at stoppe i bestyrelsen. I stedet blev Helge Frost Nielsen valgt. Som nye suppleanter valgtes John Hansen og Jan Thagaard.

Referat fra generalforsamlingen med bilag kommer senere. Og er lagt på hjemmesiden den 7.april.