Bestyrelsens beretning blev godkendt. Indkomne forslag blev trukket af forslagsstilleren efter et ændringsforslag fra bestyrelsen om at lade en fransk og en spansk kanal indgå i den lille programpakke igen.

Forslag til kontingent for 2018 fra 1. januar blev godkendt:
Lille pakke: pr. måned 165 kr. (uændret) – pr. kvartal 495 kr.
Mellempakken: pr. måned 380 kr. (+ 5 kr.) – pr. kvartal 1.140 kr.
Stor pakke: pr. måned 555 kr. (+13 kr.) – pr. kvartal 1.665 kr.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt: Bent Hørby, Marianne Thomsen, Thomas Hansen Hvilsom.

John Hansen ønskede at stoppe i bestyrelsen. I stedet blev Helge Frost Nielsen valgt. Som nye suppleanter valgtes John Hansen og Jan Thagaard.

Referat fra generalforsamlingen med bilag kommer senere. Og er lagt på hjemmesiden den 7.april.

Custom Login can't find the autoload file, plugin is currently NOT ACTIVE.