Bestyrelsen i Middelfart Antenneforening

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to-årige perioder af den årlige generalforsamling, hvor alle antenneforeningens medlemmer har stemmeret og opstillingsret.

 

Formand
Bent Hørby
Skånevej 3
5500 Middelfart
Næstformand
Bent Laugesen
Færøvej 20
5500 Middelfart
Kasserer
Bent Kim Jensen
Odensevej 145
5500 Middelfart
Sekretær
Marianne V. Thomsen
Postmosevej 73
5500 Middelfart
Bestyrelsesmedlem
Helge Frost Nielsen
Fænøsund Park 3, st. 2.
5500 Middelfart
Bestyrelsesmedlem
Karsten Svenningsen
Vejrøvænget 7
5500 Middelfart
Bestyrelsesmedlem
Thomas Hansen Hvilsom
Omøvænget 3
5500 Middelfart
Bestyrelsessuppleant
John Hansen
Majsvej 6
5500 Middelfart
Bestyrelsessuppleant
Jan Thagaard
Øresundsvænget 18
5500 Middelfart