Når du skifter bolig

Når du skifter bolig skal du altid foretage dig noget i forhold dit medlemsskab af Middelfart Antenneforening. Det varierer dog hvad du skal foretage dig alt efter din situation.

Jeg skifter til anden bolig med mulighed for tilslutning til Middelfart Antenneforening
Er du medlem af Middelfart Antenneforening på din tidligere adresse, kan du med fordel flytte dit abonnement/din abonnementskontrakt og blot blive registreret med en ny adresse. Det koster det samme at flytte et abonnement som at opsige og oprette et nyt abonnement. Fordelen ved at flytte er, at du beholder dit kundenummer og eventuel PBS aftale.

Er du ikke allerede medlem af Middelfart Antenneforening, kan du læse om mulighederne her på hjemmesiden og på Stofas hjemmeside. Tilmelding sker ved henvendelse til Stofa, der administrerer vores medlemsservice. Telefonnummer til Stofas kundeservice er 8830 3030.
Gå til Stofas hjemmeside

Jeg skifter til anden bolig uden mulighed for tilslutning til Middelfart Antenneforening
Husk at opsige dit abonnement! Det er dig der har abonnementet og dermed ansvaret for opsigelse. Abonnement/medlemsskab kan ikke overdrages til andre. Opsigelse skal enten ske skriftligt til Stofa eller ved at tage kontakt med kundeservice på telefonnummer 8830 3030. Opsigelsesfristen er løbende måned + 1 måned.