Privatlivspolitik

1. Generelt

Denne privatlivspolitik gælder fra 25. maj 2018 og vil blive opdateret efter behov. Middelfart Antenneforening er dataansvarlig for dine personoplysninger, og når du er medlem af Middelfart Antenneforening indsamler, modtager og behandler vi en række personoplysninger om dig. Vi er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og overholde relevant databeskyttelseslovgivning.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål. Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

I denne privatlivspolitik forklarer vi, hvilke personoplysninger der behandles af os i forbindelse med dit medlemskab og levering af tv-pakker mv.

2. Hvilke oplysninger indsamler Middelfart Antenneforening?

De personoplysninger, som vi indsamler om dig bruges først og fremmest til opfyldelse af vores aftale og håndtering af antenneforenings medlemmer, herunder bl.a. generel medlemsadministration, kontingent-opkrævning, levering og administration af tv-pakker mv. Endvidere behandles personoplysningerne som led i Middelfart Antenneforenings andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning af generalforsamling og evt. andre medlemsaktiviteter eller opfyldelse af lovkrav mv.

Samtykke anses således for givet i og med indmeldelse i Middelfart Antenne­for­e­nin­g og bestilling af ydelser fra foreningen, fordi foreningen kun må bede om oplysninger, der er nødvendige for at administrere medlemsskabet.

Vi indhenter separat samtykke, når det er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til sekundære formål, fx tilmelding til nyhedsbrev. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Middelfart Antenneforening registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

3. Hvordan indsamler Middelfart Antenneforening personoplysninger?

Ud over de oplysninger, som du selv afgiver i forbindelse med din indmeldelse eller indtaster i forbindelse med bestilling af ydelser på hjemmesiden, anvender hjemmesiden cookies for at forbedre hjemmesidens funktioner og til statistik. Bemærk, at der ikke lagres personhenførbare oplysninger i en cookie. Cookies, som vi bruger, indeholder bl.a. informationer om, hvilke sider der er besøgt og hvornår, brugerens IP-adresse, hvilke søgeord der er brugt for at generere indhold, hvilken side besøgende kommer fra mv.

Besøgende på vores hjemmeside, tilkendegiver accept af disse statistik-cookies. Hvis man slår cookies fra i sin browser, vil man dog fortsat kunne bruge vores hjemmeside. – normalt uden begrænsninger.

Læs mere om cookies på Middelfart Antenneforening.dk.

4. Hvem videregiver Middelfart Antenneforening personoplysninger til?

Middelfart Antenneforening udveksler personoplysninger med samarbejdspartnere for at kunne opfylde leveringsforpligtelsen, og for at kunne administrere dit medlemskab og de tilbud, som du vælger at benytte via dit medlemskab af Middelfart Antenneforening.
Middelfart Antenneforening videregiver oplysninger om dig og dit medlemskab hos Middelfart Antenneforening til Norlys A/S, der er Middelfart Antenneforenings service-og programleverandør. Ved bestillinger af en/flere af vores ydelser, videregives følgende oplysninger:

  • Fornavn og efternavn
  • Adresse (vejnavn og nummer)
  • Telefonnummer
  • E-mail

Derudover videregiver Middelfart Antenneforening kun personoplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.

5. Hvor længe opbevares dine persondata?

Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger, så længe vi finder det nødvendigt for at opfylde vores formål. Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen.

Oplysningerne bliver opbevaret så længe formålet er relevant for kundeforholdet og så længe vi er retslig forpligtet til det – fx. i forhold til bogføringslovens §10 opbevarer vi personoplysningerne i fem år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår.

Vi opbevarer dokumenter med adgang kun for ansatte med tavshedspligt.

6. Dine rettigheder

Alle har en række særlige rettigheder når vi behandler personoplysninger om dig:

  • Retten til at modtage oplysning om behandling af sine personoplysninger
  • Retten til at få indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget
  • Retten til at få sine personoplysninger slettet
  • Retten til at flytte sine personoplysninger
  • Retten til at gøre indsigelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Se kontaktoplysninger nederst.

Hvis du fx. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, fx Datatilsynet. Du kan finde Datatilsynets kontakt oplysninger på www.datatilsynet.dk

7. Sikkerhed

Data opbevares sikkert og diskret. Vores sikkerhedsforanstaltninger deles op i organisatoriske og tekniske foranstaltninger der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven om behandling af personoplysninger. Middelfart Antenneforening har ikke adgang til personlige betalingsoplysninger da denne administration foretages af Norlys A/S.

Persondata opbevares på sikrede medier med adgangskode – primært cloudbaseret. Opbevaring på interne it-systemer (pc-er mv.) er yderligere beskyttet med opdateret antivirusprogram og firewall og evt. fysisk materiale opbevares aflåst.

8. Kontakt Middelfart Antenneforening

Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik, Middelfart Antenneforenings behandling af personoplysninger eller dit medlemskab af Middelfart Antenneforening i øvrigt, så er du meget velkommen til at rette henvendelse til:

Middelfart Antenneforening
Nygade 22, 5500 Middelfart.
E-mail: mail@middelfart-antenneforening.dk
Telefon: 6138 4591
Hjemmeside: www.middelfart-antenneforening.dk
Cvr.nr. 7403 6228