Indkaldelse til generalforsamling 5. marts kl. 19.00

Middelfart Antenneforening indkalder til ordinær generalforsamling Generalforsamling afholdes d. 5 marts kl. 19.00, Kulturøen, Middelfartsalen, Havnegade 6. Dagsorden ifølge vedtægterne. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før...