Bemærk de nye priser fra 1. april

Generalforsamlingen har den 8. marts vedtaget følgende priser, der gælder fra den 1. april, og resten af 2017:  – Lille pakke: pr. kvartal 495 – (pr. måned 165 kr. + 5 kr.) – mellempakken: pr. kvartal 1.125 kr. – (pr. måned 375 kr. + 40 kr.) – stor...

Orientering fra generalforsamlingen

Bestyrelsens beregning blev godkendt. De indkomne forslag til ændringer af vedtægerne blev alle vedtaget. Forslag til kontingent for resten af 2017 blev vedtaget og opkræves kvartalsvis fra 01.04. Lille pakke: pr. måned 165 kr. (+ 5 kr.) – pr. kvartal 495...