Generalforsamling d. 23. September og Stofa event d. 22. og 23. September

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i Middelfart Antenneforening: Onsdag d. 23. September 2020 i lillebæltshallerne, mødelokalerne Færøvej 74 – 76, Middelfart Dagsorden i følge §5 i vedtægterne. Indkomne forslag skal være formanden Bent Laugesen, Færøvej...