I perioden fra den 6. – 17. november vil der på hverdage forekomme periodiske afbrydeler af mindre omfang i dagtimerne. Typisk vil man opleve et par afbrydelser af en halv til en hel times varighed.

Vi er øjeblikket ved at udbygge vores net så det bliver stærkere og mere robust, så det kan klare den stigende digitale trafik. Samtidig er det en forberedelse til Stofa giganet med ekstremt hurtigt internet.

I denne uge slutter arbejdet med at grave lyslederkabler ned flere steder i byen. Derefter skal Stofa-teknikere i gang med montering og indkøring. Desværre kan det  ikke undgå at medføre nogle afbrydelser af kortere varighed i de kommende uger.

Antenneforeningen beklager den ulejlighed arbejdet medfører, og oplyser, at man har gjort alt hvad man kan for at begrænse generne mest mulig.

Klik her og læs pressemeddelelse.