Kulturminister Mette Bock har sat Antennerne Ude igang
for at undersøge, hvilke ønsker du og andre borgere har til fremtidens danske medieindhold.

Som medlem af Middelfart Antenneforening er man i sagens natur medieforbruger i større eller mindre grad, derfor er foreningens medlemmer netop nogle af dem som kulturministeren gerne vil have input fra. Din mening og dine ønsker bliver et input til politikerne, når forhandlingerne om et nyt medieforlig går i gang efter nytår.

Hvad ser du? Hvad lytter du til? Hvor henter du dine nyheder? Hvad vil du gerne have mere af? Hvad vil du gerne have, dine børn ser? Hvad synes du, staten skal støtte udviklingen og distributionen af?
Alle disse spørgsmål og mange flere vil i den kommende tid blive stillet og diskuteret for at få befolkningens ønsker og forslag som input til de kommende politiske forhandlinger om en ny medieaftale i 2018.

Hvis politikerne skal kunne sætte de rigtige rammer for fremtidens danske medieindhold, er der brug for input til hvilket indhold, befolkningen gerne vil have stillet til rådighed og på hvilke platforme. Så derfor spørger de dig.

Det er både muligt at give input på kampagnens hjemmeside og på kampagnens Facebook-side.
Gå til kampagnens hjemmeside
Gå direkte til siden, hvor du kan give input
Gå til kampagnens Facebook-side

Kampagnen blev søsat den 22. maj og kører frem til september, hvor inputtene offentliggøres, som optakt til medieforhandlingerne. Kulturministeren kommer løbende til at kommentere forslag og input fra Antennerne Ude, hvilket kommer til at ligge som video på Youtube og hjemmesiden. Se f.eks. kommentarerne fra uge 22: