Til generalforsamlingen den 8. marts har bestyrelse besluttet er fremsætte følgende forslag til ændring af foreningens vedtægter: – (Klik her og se de nuværende vedtægter)

Vi foreslår at teksten i § 5a: ”Fremlæggelse af det kommende års budget” ændres til: ”Fremlæggelse af dette års budget.”

I § 7 står det dobbelt, at i ulige år vælges 3 medlemmer til bestyrelsen og i lige år 4 medlemmer. Det foreslår vi rettet, så følgende sætning slettes: “I ulige år vælges 3 medlemmer til bestyrelsen og i lige år 4 medlemmer. Valget er gældende for 2 år.”

I § 8b pkt. 3 står der: ”Ledelsen holder medlemmerne oplyst via dagspressen og/eller ved daterede meddelelser på foreningens info kanal og hjemmeside.”

Infokanalen eksisterer ikke længere. Derfor foreslår vi punktet ændret til: ”Bestyrelsen holder medlemmerne orienteret på foreningens hjemmeside.”

Forslag til betaling for tv-pakker for resten af 2017:

Lille pakke: pr. måned 165 kr. (+ 5 kr.) – pr. kvartal 495
mellempakken: pr. måned 375 kr. (+ 40 kr.) – pr. kvartal 1.125 kr.
stor pakke: pr. måned 542 kr. (+10 kr.) – pr. kvartal 1.625 kr.

Disse stigninger omfatter først og fremmest generelle prisstigninger på det nuværende indhold og nye kanaler, iflg. Stofas faste grundudbud. Det giver mest for pengene.

Custom Login can't find the autoload file, plugin is currently NOT ACTIVE.