Til generalforsamlingen den 8. marts har bestyrelse besluttet er fremsætte følgende forslag til ændring af foreningens vedtægter: – (Klik her og se de nuværende vedtægter)

Vi foreslår at teksten i § 5a: ”Fremlæggelse af det kommende års budget” ændres til: ”Fremlæggelse af dette års budget.”

I § 7 står det dobbelt, at i ulige år vælges 3 medlemmer til bestyrelsen og i lige år 4 medlemmer. Det foreslår vi rettet, så følgende sætning slettes: “I ulige år vælges 3 medlemmer til bestyrelsen og i lige år 4 medlemmer. Valget er gældende for 2 år.”

I § 8b pkt. 3 står der: ”Ledelsen holder medlemmerne oplyst via dagspressen og/eller ved daterede meddelelser på foreningens info kanal og hjemmeside.”

Infokanalen eksisterer ikke længere. Derfor foreslår vi punktet ændret til: ”Bestyrelsen holder medlemmerne orienteret på foreningens hjemmeside.”

Forslag til betaling for tv-pakker for resten af 2017:

Lille pakke: pr. måned 165 kr. (+ 5 kr.) – pr. kvartal 495
mellempakken: pr. måned 375 kr. (+ 40 kr.) – pr. kvartal 1.125 kr.
stor pakke: pr. måned 542 kr. (+10 kr.) – pr. kvartal 1.625 kr.

Disse stigninger omfatter først og fremmest generelle prisstigninger på det nuværende indhold og nye kanaler, iflg. Stofas faste grundudbud. Det giver mest for pengene.