Bestyrelsen indkalder til generalforsamling:
Mandag den 4. marts 2019, kl. 19.00

i Middelfart-salen, Kulturøen Havnegade 6, 5500 Middelfart.

Dagsorden iflg. § 5 i vedtægterne.

Indkomne forslag skal være formanden Bent Hørby, Skånevej 3, 5500 Middelfart i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen: mail@middelfart-antenneforening.dk.

På valg til bestyrelsen er Bent Laugesen, Bent Kim Jensen og Karsten Svenningsen.

Karsten ønsker at stoppe. De øvrige er villige til at fortsætte.