Indkalder til

Generalforsamling

Mandag, den 14. marts 2022, kl. 18.30

KulturØen, Middelfartsalen, Havnegade 6

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Indkomne forslag skal være formanden:

Bent Laugesen, Færøvej 20, 5500 Middelfart

i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen: mail@middelfart-antenneforening.dk

 www.middelfart-antenneforening.dk

TV og bredbånd – mest for pengene