Pga. Corona situationen i Danmark aflyses generalforsamlingen d. 18. marts og de to Stofa events d. 16. og 17. marts er også aflyst. Når situationen normaliserer sig, indkalder bestyrelsen til generalforsamling.

 

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling:
Onsdag den 18. marts 2020, kl. 18.30

i Lillebæltshallen – Mødelokalerne Færøvej 74-76, Middelfart.

Dagsorden iflg. § 5 i vedtægterne.

Indkomne forslag skal være formanden Bent Laugesen, Færøvej 20, 5500 Middelfart i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen: mail@middelfart-antenneforening.dk.

 

Bemærk!: I år er der mulighed for en bid mad efter generalforsamlingen – desuden trækkes der lod om fine præmier, sponsoreret af TV2 og Stofa TV.