Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i Middelfart Antenneforening:

Onsdag d. 23. September 2020 i lillebæltshallerne, mødelokalerne Færøvej 74 – 76, Middelfart

Dagsorden i følge §5 i vedtægterne.

Indkomne forslag skal være formanden Bent Laugesen, Færøvej 20, 5500 Middelfart i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen: mail@middelfart-antenneforening.dk.

Desuden holder vi sammen med Stofa eventdage d. 22. og 23. September, kl. 14.00 – 18.00 i lillebæltshallerne. Så kom forbi og få råd og vejledning om alt fra TV og Radio til bredbånd og den nye stofa boks. Der vil desuden være en let anretning til at stille sulten.