Middelfart Antenneforening
Generalforsamling
Torsdag, den 17. juni 2021, kl. 19:00
Middelfartsalen, KulturØen, Havnegade 6, 5500 Middelfart

 

På grund af evt. Corona restriktioner kræver vi tilmelding til generalforsamlingen på mail@middelfart-antenneforening.dk, senest d. 13. juni 2021.

 

Dagsorden iflg. § 5a i vedtægterne.

 • Valg af dirigent og sekretær
  • (forslag Max Hummelgaard Hansen som dirigent, Marianne Thomsen som sekretær)
 • Beretning om Middelfart Antenneforenings virksomhed i det forløbne år, samt godkendelse heraf – (2019+2020)
 • Gennemgang af revideret regnskab og godkendelse heraf. (2019+2020)
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent for (2020) +2021
 • Fremlæggelse af det kommende års budget
 • Valg til bestyrelse i henhold til vedtægters § 7,
  • Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 1 år.
   • Marianne Thomsen (villig til genvalg)
   • Thomas Hvilsom (villig til genvalg)
   • Søren Poulsen (ikke villig til genvalg) – indtrådt som suppleant i stedet for Bent Hørby
   • John Hansen (ikke villig til genvalg)
   • Bestyrelsen foreslår: Kasper Dan Jensen og Hans Kristian Hansen (HC)
  • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
   • Bent Laugesen (villig til genvalg)
   • Ulrik Nielsen (villig til genvalg)
   • Bent Jensen (villig til genvalg)
  • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år:
   • Jan Thagaard og Søren Poulsen
   • Bestyrelsen foreslår: Søren Poulsen og John Hansen
 • Valg af revision
  • på valg er PriceWaterHouseCoopers A/S – Bestyrelsen foreslår BDO, Middelfart.
 • Valg af revisorsuppleant.
  • Bestyrelsen foreslår PriceWaterHouseCoopers A/S
 • Evt.

 

 

NB: Da Middelfartsalen ikke var ledig d. 15. juni har vi valgt at flytte generalforsamlingen til d. 17. juni.