Vi indkalder til generalforsamling:

Onsdag den 8. marts 2017, kl. 19.00
i Middelfart-salen, Kulturøen Havnegade 6, 5500 Middelfart

Dagsorden iflg. §5 i vedtægterne.

Indkomne forslag skal være formanden Bent Hørby, Skånevej 3, 5500 Middelfart i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen: mail@middelfart-antenneforening.dk.