Vi indkalder til generalforsamling:

Mandag den 4. marts 2019, kl. 19.00 
i Middelfart-salen, Kulturøen Havnegade 6, 5500 Middelfart

Dagsorden iflg. §5 i vedtægterne.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen:

Bent Hørby, Skånevej 3, 5500 Middelfart

mail@middelfart-antenneforening.dk


Kom og gør din indflydelse gældende. Antenneforeningen er vært ved en øl eller en vand.