Afholdelse af generalforsamling

Bestyrelsen har besluttet at udskyde afholdelse af generalforsamlingen 2019 + 2020, indtil nuværende coronarestriktioner ophæves eller lempes, så vi igen kan mødes.

Ombygning af anlæg

Stofa er rigtig godt i gang med at ombygge vores anlæg.
Den indledende fase hvor der er blevet udskiftet skab, og gravet nye fibre ned er ved at være overstået.

Fase 1 som omhandler udskiftning af forstærkere og fordelere er efter planen færdig før påske.

Fase 2 der er gået i gang umiddelbart efter påske, medfører at I vil blive koblet over på nye fibre m.v.
Vi glæder os til det er overstået, så signalet bliver bedre, og internettet hurtigere og mere stabilt.

Kontakt til Stofa´s servicetelefon

Bestyrelsen beklager, at Stofa på nuværende tidspunkt har ekstraordinær travlt.
Det betyder lange svar tider på telefonen.
Det kan vi desværre ikke gøre noget ved, men hvis du til gengæld oplever at den service du får er dårlig når du kommer igennem, så må du gerne skrive til os på mail@middelfart-antenneforening.dk.

Opkrævningsgebyr

I forbindelse med at den gamle kontrakt med Stofa udløb og vi har indgået en ny kontrakt, har vi desværre været nødt til at acceptere at Stofa nu opkræver et gebyr. Derfor indeholder jeres regninger nu et opkrævningsgebyr.

Øvrig info

Bestyrelsen besluttede for 2 år siden, at vi ikke ville offentliggøre referater fra bestyrelsesmøderne.
Til gengæld ville vi offentliggøre nyheder på vores hjemmeside, der kunne have interesse for medlemmerne.

Venlig hilsen

Bestyrelsen