Referat fra årets generalforsamling finder du nu under > Foreningen > Mødereferater.  Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 1. Der var genvalg til bestyrelsen af Bent Hørby, John Hansen og Marianne Vinther Thomsen. Desuden valgtes Benjamin Fritz-Jensen, der hidtil har været suppleant. Som suppleanter valgtes tidligere bestyrelsesmedlem Jan Thagaard og Jørgen Jørgensen.

Der er ingen ændringer af programsammensætningen. Men af hensyn til mulighederne for at tilbyde medlemmerne nye ydelser bliver der en programomlægning den 30.03. Særskilt information følger. De nye pakkepriser bliver fra 1.april:

Pakke 1: 1.920 kr/år eller 480 kr/kvartal + 15 kr. kvt.
Pakke 2: 4.020 kr/år eller 1.005 kr/kvartal + 30 kr. kvt.
Pakke 3: 6.380 kr/år eller 1.595 kr/kvartal – uændret.