Bestyrelsens beregning blev godkendt. De indkomne forslag til ændringer af vedtægerne blev alle vedtaget.

Forslag til kontingent for resten af 2017 blev vedtaget og opkræves kvartalsvis fra 01.04.
Lille pakke: pr. måned 165 kr. (+ 5 kr.) – pr. kvartal 495
mellempakken: pr. måned 375 kr. (+ 40 kr.) – pr. kvartal 1.125 kr.
stor pakke: pr. måned 542 kr. (+10 kr.) – pr. kvartal 1.625 kr.

Følgende bestyrelsesmedlemmer: Bent Kim Jensen, Bent Laugesen og Karsten Svenningsen, der var på valg, blev genvalgt.
Som ny suppleant valgtes Thomas Hansen Hvilsom. Der var ikke kandidater til den anden suppleantpost.

Referat fra generalforsamlingen med bilag kommer senere.