Bestyrelsen indkalder til generalforsamling:

Mandag den 12. marts 2018, kl. 19.00
i Middelfart-salen, Kulturøen Havnegade 6, 5500 Middelfart.

Dagsorden iflg. §5 i vedtægterne.

Indkomne forslag skal være formanden Bent Hørby, Skånevej 3, 5500 Middelfart i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen: mail@middelfart-antenneforening.dk.

Er du interesseret i at være nyt bestyrelsesmedlem eller suppleant?
Klik her og læs mere.

På valg til bestyrelsen er Bent Hørby, Marianne V. Thomsen, Thomas Hansen Hvilsom og John Hansen.

Bent, Marianne og Thomas er villige til at fortsætte. John ønsker at stoppe.