Bestyrelsens beretning blev godkendt. Der er ingen indkomne forslag.

Forslag til kontingent for 2019 fra 1. januar blev godkendt:
Lille pakke: pr. måned 185 kr. (+ 20 kr.) – pr. kvartal 555 kr.
Mellempakken: pr. måned 400 kr. (+20 kr.) – pr. kvartal 1.200 kr.
Stor pakke: pr. måned 580 kr. (+25 kr.) – pr. kvartal 1.740 kr.

Se tidligere nyhed: Nye priser og mere indhold i 2019.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt: Bent Kim Jensen og Bent Laugesen.
Karsten Svenningsen ønskede at stoppe I stedet blev Ulrik Nielsen valgt.

Som suppleanter valgtes Søren Poulsen (nyvalg) og Jan Thagaard (genvalg).

Referat fra generalforsamlingen med bilag kommer senere.